Aquamarín

Showing all 10 results

Aquamarín + Heliodor Beryl 41 ct

3,763.00 
4 ks Aquamarin + Heliodor Beryl 41 ct Pozměry: 34 x 11 x 8 -21x 10 x 9 mm Původ: Vietnam…

Aquamarín 0.85ct

1,202.00 
Aquamarín 0.85 ct Rozměry: 9.8 x 6.2 x 3.8mm Původ : Brazilie Čistota : SI…

Aquamarín 1.18 ct

1,539.00 
Aquamarin 1.18 ct zeleno modrý Rozměry : 9.5 x 4.7 x 3.3 mm Původ Brazilie Čistota : SI1…

Aquamarin 1.53ct

1,530.00 
Aquamarin 1.53 ct Rozměry:14 x 5.5 mm Původ: Afrika Čistota :SI…

Aquamarin 1.98 ct

3,670.00 
Aquamarin 1.98 ct Původ: Brazilie Rozměry : 10x7.5mm Čistota : SI…

Aquamarin 13.23 ct

16,800.00 
Aquamarin 13.23 ct Rozměry:19 x 14.5 x 9.6 mm Původ: Brazilie Čistota VS…

Aquamarín 2.93 ct

3,011.00 
Aquamarin 2.93 ct Rozměry: 10x8 x4.1 mm Čistota: VS Původ: Brazilie…

Aquamarin 4.92 ct

5,000.00 
Aquamarin 4.92 ct Rozměry: 13.3 x 9.3 x 6.6 mm Původ:Brazilie Čistota : VS…

Aquamarin 7.09

8,680.00 
Rozměry :12.4 x 10.8 x 8.4 mm Původ: Brazilie Čistota : SI…

Aquamarin+ Heliodor Beryl 20.2 ct

2,195.00 
Aquamarin+ Heliodor Beryl 20.2 ct Rozměry: 22x8.4 x8.3 -21.8 x 6 x 6 -21x 7 x5.7 mm Původ: Vietnam…
0